logoParaules Amb v4.6

cercador anagrames acròstics separar de síl·labes paraules aleatòries

1.117 Paraules que comencen per "q", en català oficial, ordenat per nombre de lletres 
 a 
 a 


S'han trobat 1117 paraules que compleixen:
 
  • Paraules que comencen amb 'q'.
  • Tipus de vista: Mostrant el llistat de paraules per nombre de lletres, una sota la següent, en un llistat d'una sola columna i en ordre ascendent
  • S'està utilitzant el llistat que tan sols conté paraules oficials en català, amb aproximadament 162.000 paraules. És a dir, que totes les paraules estan reconegudes oficialment i tenen significat real al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans..
Redes sociales


Tria el tipus de vista:

Llista ordenada alfabèticament, cada paraula al costat de l'altraLlista ordenada alfabèticament, cada palabra sota l'altra en una columnaLlista ordenada per nombre de síl·labes, cada paraula al costat de l'altraLlista ordenada per nombre de síl·labes, cada palabra sota l'altra en una columnaLlista ordenada per nombre de lletres, cada paraula al costat de l'altra i en ordre ascendentLlista ordenada per nombre de lletres, cada palabra sota l'altra en una columna i en ordre ascendentLlista ordenada per nombre de lletres, cada paraula al costat de l'altra i en ordre descendentLlista ordenada per nombre de lletres, cada palabra sota l'altra en una columna i en ordre descendent
 
 

 
 

Paraules amb 3 lletres:

qua
que
qui
quo
què

Paraules amb 4 lletres:

Quar
quad
qual
quan
queb
quec
quer
quet
quic
quid
quil
quim
quin

Paraules amb 5 lletres:

QUÀNT
Qatar
Quios
quall
quals
quant
quark
quars
quart
quasi
qubba
queca
quecs
queda
quedi
queia
queix
quema
quera
quest
queta
quets
quetx
quica
quico
quiet
quilo
quina
quins
quint
quipà
quist
quita
quiti
quitó
quota
qüern

Paraules amb 6 lletres:

Quebec
Querol
Quintí
Quirze
quadra
quadre
quadro
quadró
qualcú
quanta
quants
quantó
quarks
quarta
quarto
quarts
quartà
quartí
quartó
quatre
quedar
quedat
queden
quedin
quefer
quefir
queien
queixa
queixi
quelat
quelet
quelve
quepis
querar
questa
quetes
quices
quiche
quicos
quicou
quieta
quiets
quilla
quilma
quilos
quilós
quimós
quinat
quines
quinoa
quinta
quinto
quints
quintà
quinze
quinzè
quiosc
quiral
quirat
quirit
quirra
quisca
quisso
quissó
quists
quitar
quitat
quitrà
quixot
quotes
quàsar
quèria
quídam
químic
quítia
quòrum
qüerna

Paraules amb 7 lletres:

Queralt
Querat-
qatarià
quadern
quadrac
quadrar
quadrat
quadres
quadret
qualcun
quallar
quallat
qualque
quantes
quantia
quantil
quantra
quantum
quarsós
quartal
quartar
quartat
quarter
quartes
quartet
quartil
quartos
quatern
quatres
quedada
quedant
quedarà
quedaré
quedava
queixal
queixar
queixes
queixos
queixut
queixós
quelant
quelats
quelcom
queloni
quemosi
queques
quequia
quermes
querolà
querosè
querubí
questor
quetzal
qui-sap
quiasma
quiasme
quibuts
quietes
quietol
quietud
quillar
quillat
quilosa
quimera
quimono
quimosa
quinada
quinari
quinasa
quinats
quinina
quinona
quinqué
quintar
quinter
quintes
quintet
quintil
quinzet
quirals
quirats
quiridi
quirits
quisleu
quissoi
quistor
quistós
quitina
quitons
quàdric
quàntic
quàntum
quàquer
quàrtic
quàssia
quèstia
quètxup
química
químics
quístia
quístic
quítxua
quòndam
quòniam
qüestió
qüestor

Paraules amb 8 lletres:

Quartell
Queixans
Queralbs
Querato-
Quirinal
Quissoia
quaderna
quaderns
quadrada
quadrant
quadrats
quadratí
quadravi
quadrera
quadrets
quadriga
quadrivi
quadrumà
qualcuna
qualcuns
qualitat
quallada
quaranta
quarantè
quarantí
quaresma
quarsita
quarsosa
quartada
quartana
quartans
quartats
quartenc
quarteny
quartera
quarters
quarteró
quarteta
quartets
quartons
quassina
quaterna
quatrena
quatreta
quedaria
quedaràs
quedaves
queixada
queixals
queixant
queixava
queixera
queixosa
queixuda
queixuts
quelació
queloide
quelonis
quelícer
quemòtic
quequeig
quequesa
queralbí
queralpí
quercina
quercita
querella
querigma
querogen
querúbic
quiasmes
quiditat
quilisma
quilitis
quilmada
quilocel
quiloses
quilosos
quilèmia
quilífer
quilúria
quimeres
quimerut
quimerós
quimisme
quimoses
quimosos
quimèric
quinades
quinaire
quinaris
quiniela
quinisme
quinoide
quinones
quinqués
quintada
quintana
quintant
quintars
quintatò
quintern
quinzena
quinzens
quinària
quiragra
quiratar
quirites
quiròfan
quissona
quistosa
quitació
quitador
quitança
quitaria
quitinós
quitrans
quocient
quotidià
quàdrica
quàdrics
quàntica
quàntics
quàntums
quàquera
quàquers
quàrtica
quàrtics
quística
quístics
quítxues
qüestors
qüestura

Paraules amb 9 lletres:

Quersonès
qatariana
qatarians
quadernal
quadernes
quadrades
quadrants
quadrejar
quadrella
quadrilió
quadrilla
quadrinét
quadripol
quadritia
quadrupol
quadràtic
quadràvia
quadràvis
qualcunes
qualifica
qualificà
qualitats
qualsevol
quantitat
quaresmal
quaresmer
quarsites
quarsoses
quarsosos
quarsífer
quartades
quartejar
quartenca
quartencs
quartenya
quartenys
quarterar
quarterat
quarterer
quarteres
quartilla
quaternat
quaternió
quebequès
quebrassa
quebratxo
quedaries
queixalar
queixaler
queixanès
queixaran
queixoses
queixosos
queixudes
queloides
quelícers
quemenjar
quemullar
quemòtica
quemòtics
quenopodi
quequejar
queratina
quercitol
quercitró
querellar
querellat
querolana
querolans
querolenc
querubins
querúbica
querúbics
quetètids
quetòpode
quetòpter
queviures
quickstep
quiescent
quietisme
quietista
quiliarca
quiliasme
quiliasta
quilogram
quilopond
quilotona
quilovolt
quilowatt
quil·laia
quilífera
quilífers
quimerosa
quimeruda
quimeruts
quimonant
quimosina
quimèrica
quimèrics
quimèrids
quimògraf
quincalla
quincunci
quinidina
quinolina
quinquina
quintanes
quintilió
quintilló
quintinoi
quinzenal
quinzenes
quinàries
quinònics
quionòfil
quionòfob
quiosquer
quirogali
quirògraf
quirúrgic
quissoiar
quistoses
quistosos
quisvulla
quitament
quitinasa
quitinosa
quitridis
quitxalla
quitònids
quixotada
quixotesc
quocients
quraixita
quàdrupla
quàdruple
quàqueres
químiques
quíntuple
quòdlibet
qüestiona
qüestions

Paraules amb 10 lletres:

qatarianes
quadernals
quadrangle
quadrantal
quadratins
quadratriu
quadratura
quadrienni
quadrifoli
quadrigues
quadriller
quadrilles
quadrilong
quadrinéta
quadrinéts
quadrumana
quadrumans
quadruplet
quadràtica
quadràtics
quadràvies
quadrícula
quadríptic
quadrívium
quadrúpeda
quadrúpede
qualificar
qualificat
qualifiqui
qualitatiu
quallallet
qualssevol
quantitats
quantosoma
quaranta-u
quaranteja
quarantena
quarantens
quarantina
quarantins
quarsífera
quarsífers
quarsítics
quarteller
quartenyes
quarterada
quarterats
quarterera
quarterers
quarterola
quaternada
quaternari
quaternats
quebequesa
queixalada
queixalera
queixalers
queixanenc
queixanesa
queixar-me
queloïdosi
quelídrids
quequejava
queralbina
queralbins
queralpina
queralpins
queratitis
queratocon
quercetina
querellant
querimònia
quermesita
querolanes
querolenca
querolencs
quetsémper
quetògnats
quetòpters
qui-sap-lo
quiditatiu
quietament
quilificar
quiliforme
quilocicle
quilofàgia
quilograms
quilohertz
quilomicró
quilooctet
quilotòrax
quilíferes
quilòmetre
quilòpodes
quimeroses
quimerosos
quimerudes
quimificar
quimiotaxi
quimiòstat
quimiòtrof
quimograma
quinacrina
quinaldina
quincaller
quinquenni
quintarada
quintinenc
quintinoia
quintinois
quinzenada
quinzenari
quionòfila
quionòfils
quionòfoba
quionòfobs
quiosquera
quiosquers
quiralitat
quiratador
quirologia
quirològic
quironomia
quirotípia
quirògrafa
quirògrafs
quiròpters
quirúrgica
quirúrgics
quitacions
quitinoide
quitinoses
quitinosos
quitobiosa
quixotesca
quixotescs
quixotisme
quotidiana
quotidians
quraixites
quàdriceps
quàdriques
quàdruplex
quàntiques
quàrtiques
quístiques
qüestionar
qüestionat
qüestionen
qüestioneu

Paraules amb 11 lletres:

Quatretonda
qarakhànida
quadragèsim
quadricicle
quadricular
quadriculat
quadriennal
quadrifonia
quadrifònic
quadrigatus
quadrigemin
quadrilions
quadrillera
quadrillers
quadrilonga
quadrilongs
quadrilàter
quadrilòbul
quadrimotor
quadrinebot
quadrinétes
quadrioncle
quadripolar
quadripètal
quadrivalva
quadrumanes
quadrupolar
quadrícules
quadrúpedes
qualificada
qualificats
qualificava
qualitatius
qualitativa
qualsevulla
quantificar
quantificat
quantitatiu
quaquerisme
quarantejar
quarantenes
quarantenni
quarantines
quarsíferes
quartellera
quartellers
quartenques
quarterades
quarterejar
quartereres
quartogènit
quasidomini
quaternades
quaternaris
quaternions
quaternitat
quaternària
quatretondà
quebequeses
quebequesos
queixalejar
queixaleres
queixanenca
queixanencs
queixaneses
queixanesos
quelicerats
quelonídids
quemòtiques
queralbines
queralpines
quercitrina
querigmàtic
querúbiques
quetoforals
qui-sap-les
quiastolita
quiditatius
quiditativa
quiescència
quilometrar
quilomètric
quilooctets
quilòmetres
quimiosfera
quimiòtrofa
quimiòtrofs
quimogràfic
quimèriques
quinazolina
quincallera
quincallers
quincuncial
quindecàgon
quinhidrona
quinonimina
quinoxalina
quinquealat
quinquefoli
quinquennal
quintigemin
quintinenca
quintinencs
quintinoies
quinurenina
quinzenaris
quinzenària
quionòfiles
quionòfobes
quiosqueres
quirografia
quirogràfic
quirològica
quirològics
quiromància
quiromàntic
quironòmids
quiropràxia
quirògrafes
quitosamina
quitridials
quodlibetal
quotidianes
químicament
qüestionari

Paraules amb 12 lletres:

Quantifiquem
quadradament
quadragenari
quadragèsima
quadragèsims
quadrangular
quadrejadura
quadribarrat
quadricromia
quadriculada
quadriculats
quadrifoliat
quadrifònica
quadrifònics
quadrigèmina
quadrigèmins
quadrilleres
quadrilàtera
quadrilàters
quadrimestre
quadrimotora
quadrimotors
quadrineboda
quadrinebots
quadriplegia
quadriplègic
quadripètala
quadripètals
quadritensor
quadrivalent
quadrivector
quadrivèrtex
quadruplicar
quadràtiques
qualificable
qualificació
qualificades
qualificador
qualificatiu
qualitatives
quantificada
quantificats
quantitatius
quantitativa
quaranta-dos
quaranta-nou
quaranta-unè
quartelleres
quartodecimà
quartogènita
quartogènits
quasidelicte
quasiestable
quaternàries
quatre-cents
quatre-centè
querargirita
queratotomia
querigmàtica
querigmàtics
querolenques
quetoptèrids
quiasmatípia
quiditatives
quilificació
quilocaloria
quilomètrica
quilomètrics
quiloplàstia
quilostomats
quimicofísic
quimificació
quimioceptor
quimionàstia
quimionàstic
quimiosorció
quimiotròfia
quimiotròpic
quimiotàctic
quimiòtrofes
quimogràfica
quimogràfics
quincallaire
quincalleres
quincalleria
quinquagèsim
quinquealada
quinquealats
quinquevalva
quintigemins
quintigèmina
quintuplicar
quinuclidina
quinzenàries
quiquiriquic
quirogràfica
quirogràfics
quiromegàlia
quiromàntica
quiromàntics
quirúrgiques
quixotesques
qüestionable
qüestionador
qüestionejar

Paraules amb 13 lletres:

Quatretondeta
Quiropràctica
quadragenaris
quadragenària
quadragesimal
quadragèsimes
quadrangulars
quadrat-jugal
quadraturisme
quadraturista
quadribarrada
quadribarrats
quadriculació
quadriculades
quadrifoliada
quadrifoliats
quadrigeminat
quadrigèmines
quadrilongues
quadrilàteres
quadrimestral
quadrimotores
quadrinebodes
quadriplègica
quadriplègics
quadripètales
quadrireactor
qualificadora
qualificadors
qualificatius
qualificativa
quantificable
quantificació
quantificades
quantificador
quantitatives
quaranta-cinc
quaranta-dosè
quaranta-dues
quaranta-novè
quaranta-setè
quaranta-sisè
quaranta-vuit
quartogènites
quasicristall
quatre-centes
quatretondana
quatretondans
queixanenques
queleutòpters
queratoglobus
quilogràmetre
quilometratge
quimeriformes
quimicofísica
quimicofísics
quimioceptora
quimioceptors
quimionàstica
quimionàstics
quimiosíntesi
quimioteràpia
quimioteràpic
quimiotròpica
quimiotròpics
quimiotàctica
quimiotàctics
quimèricament
quinquagenari
quinquagèsima
quinquagèsims
quinquealades
quinquefoliat
quinquevalent
quintigèmines
quintinenques
quinureninasa
quirològiques
quiromassatge
quiropteròfil
quotidianitat
qüestionadora
qüestionadors

Paraules amb 14 lletres:

quadragenàries
quadribarrades
quadrifoliades
quadrifoliolat
quadrifòniques
quadrigeminada
quadrigeminats
quadrivalència
quadruplicació
qualificadores
qualificatives
quantificables
quantificadors
quantivalència
quaranta-tresè
quaranta-unena
quaranta-vuitè
quartfinalista
quartodecimana
quartodecimans
quasicontracte
quasiemfiteuta
quasipartícula
quasipossessió
quasiusdefruit
quatre-centena
quatre-centens
quatrecentista
quatretondanes
quenopodiàcies
queratomalàcia
queratoplàstia
querigmàtiques
quilomètriques
quilopericardi
quimioadsorció
quimioceptores
quimiolitòtrof
quimioreceptor
quimiosintètic
quimiotactisme
quimioteràpica
quimioteràpics
quimiotropisme
quimogràfiques
quinquagenaris
quinquagenària
quinquagesimal
quinquagèsimes
quinquefoliada
quinquefoliats
quinquelobular
quintuplicació
quirogràfiques
quiromàntiques
quiropteròfila
quiropteròfils
quirúrgicament
quixotescament
quotidianament
qüestionadores

Paraules amb 15 lletres:

quadrantanòpsia
quadrifoliolada
quadrifoliolats
quadrigeminades
quadriplègiques
qualitativament
quantitativisme
quaranta-cinquè
quaranta-dosena
quaranta-quatrè
quartodecimanes
quasiemfiteutes
quasiemfitèutic
quatre-centenes
quatre-centssos
quimicoanalític
quimicofísiques
quimiolitòtrofa
quimiolitòtrofs
quimionàstiques
quimioprofilaxi
quimioreceptora
quimioreceptors
quimiosintètica
quimiosintètics
quimiotaxonomia
quimiotròpiques
quimiotàctiques
quinonreductasa
quinquagenàries
quinquefoliades
quinquelobulada
quinqueloculars
quintaessenciar
quiropterofília
quiropteròfiles
quitridiomicets
quitridiomicots

Paraules amb 16 lletres:

quadrifoliolades
quantificacional
quantitativament
quatre-centessos
quimicobiològica
quimiolitotròfia
quimiolitotròfic
quimiolitòtrofes
quimioorganòtrof
quimioreceptores
quimioterapèutic
quimioteràpiques
quimotripsinogen
quinquelobulades
quintacolumnisme
quintacolumnista

Paraules amb 17 lletres:

quadridimensional
quimiolitotròfica
quimiolitotròfics
quimioorganòtrofa
quimioorganòtrofs
quimiosintètiques
quinoleinsulfònic
quinquecarpel·lar
quintaessenciaren

Paraules amb 18 lletres:

quimioorganotròfia
quimioorganotròfic
quimioorganòtrofes
quinquecarpel·lars

Paraules amb 19 lletres:

quanticorelativista
quimiolitotròfiques
quimioluminescència
quimioorganotròfica
quimioorganotròfics
quimiosintetitzador
quinquefol·liculars

Paraules amb 20 lletres:

Queratoconjuntivitis
quimiosintetitzadora
quimiosintetitzadors

Paraules amb 21 lletres:

quimioorganotròfiques
quimiosintetitzadores
quinureninhidroxilasa 

Llocs web relacionats d'interès:


 

 
 


 


 
Paraules Amb, la fada de les lletres

La fada de les lletres


Si vols anar a l'inici de la web i veure altres opcions, clica aquí.Si vols suggerir alguna cosa, clica aquí.

 

T'agrada aquesta web? T'agradaria fer una donació?


Pàgina creada en 0,0210 segons.

© www.paraulesamb.com  -  Política de privadesa