logoParaules Amb v4.6

cercador anagrames acròstics separar de síl·labes paraules aleatòries

1.299 Paraules que comencen per "u", en català oficial, ordenat per nombre de lletres 
 a 
 a 


S'han trobat 1299 paraules que compleixen:
 
  • Paraules que comencen amb 'u'.
  • Tipus de vista: Mostrant el llistat de paraules per nombre de lletres, una sota la següent, en un llistat d'una sola columna i en ordre ascendent
  • S'està utilitzant el llistat que tan sols conté paraules oficials en català, amb aproximadament 162.000 paraules. És a dir, que totes les paraules estan reconegudes oficialment i tenen significat real al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans..
Redes sociales


Tria el tipus de vista:

Llista ordenada alfabèticament, cada paraula al costat de l'altraLlista ordenada alfabèticament, cada palabra sota l'altra en una columnaLlista ordenada per nombre de síl·labes, cada paraula al costat de l'altraLlista ordenada per nombre de síl·labes, cada palabra sota l'altra en una columnaLlista ordenada per nombre de lletres, cada paraula al costat de l'altra i en ordre ascendentLlista ordenada per nombre de lletres, cada palabra sota l'altra en una columna i en ordre ascendentLlista ordenada per nombre de lletres, cada paraula al costat de l'altra i en ordre descendentLlista ordenada per nombre de lletres, cada palabra sota l'altra en una columna i en ordre descendent
 
 

 
 

Paraules amb 1 lletra:

u

Paraules amb 2 lletres:

UV
uc
uf
ui
un
up
ur
us
ut
ús

Paraules amb 3 lletres:

UGT
USB
UVI
Unp
Unq
Uri
Urà
ufà
ugó
uix
uke
ull
ulà
una
uns
unt
upa
urc
usa
usi
uís

Paraules amb 4 lletres:

URSS
Uixó
Ullà
Ural
Urtx
Urús
Useu
Utah
uadi
ubic
ucar
ucàs
udol
ujar
ulls
ulna
ulva
umbó
unes
unia
unir
unit
univ
unió
unta
untó
unça
upes
urat
urbi
urbs
urbà
urca
urdú
urea
urna
urpa
urpà
ursí
usar
usat
usen
usos
utes
únic
úrac
úric
úter
útil
úvea

Paraules amb 5 lletres:

Unión
Unteu
Urals
Urmia
Utman
Uttar
ubics
udola
udols
ufana
ufans
uigur
uixer
ulema
ullal
ullar
ullat
ullet
ullot
ulnar
ultra
umbra
umbre
umiac
unari
unces
unció
uneix
ungir
ungit
ungla
uniat
unida
unien
unint
units
untar
untat
unten
untet
untor
untós
urani
urats
ureic
ureid
urent
uretà
urgir
urnes
urpar
urpes
urpir
urubú
urçol
usada
usant
usarà
usats
usava
uscoc
userà
usnea
ustió
usual
usura
uterí
uveal
uzbek
úgric
úlmic
últim
única
únics
úrial
úrica
úrics
úrpia
úsnic
útils
úvula

Paraules amb 6 lletres:

Uganda
Ugarit
Ulster
Umayya
Undec-
Uranos
Urartu
Urgell
Useres
uacari
ualabi
uapití
uberós
ubicar
ubiqua
udmurt
udolar
ufanes
ufanor
ufanós
ufimià
ufòleg
uigurs
uixera
uixers
ukiyoe
uliron
ulitis
ullada
ullals
ullats
ullava
ullera
ullets
ultrar
ulular
ulvals
umbres
umplir
unaris
uncial
undecà
uneixi
unflar
unflat
unflor
ungeix
unglar
unglat
ungles
unglot
unguis
uniata
uniats
unible
unides
unions
uniren
unisex
unitat
unitiu
untada
untant
untats
untets
untosa
untura
untuós
unària
unípar
uníson
unívoc
uombat
uracil
uralià
uranat
uranil
uranós
urarti
urbana
urbans
urcèol
ureasa
ureica
ureics
uretra
urgeix
urgent
urnenc
uroció
urodel
urodeu
uromel
urpada
ursina
ursins
urtxès
uràlic
urànic
urèmia
urèmic
urèter
urètic
uròleg
uròlit
urònic
usable
usades
usador
usança
usatge
usaven
userda
usitat
ussona
ustori
usuals
usuari
usurer
usurpa
utilós
utopia
utòpic
uvular
uvític
uzbeka
uzbeks
uïssar
Úmbria
Úrsula
úgrica
úgrics
úlcera
última
últims
úmbric
úrsids

Paraules amb 7 lletres:

Ubangui
Ucraïna
Ulisses
Uruguai
Utrecht
uabaïna
ubangià
uberosa
ubicats
ubiqües
ubèrrim
ucronia
ucrònic
udmurts
udògraf
ufaneja
ufanosa
ufòlegs
ufòloga
ugandès
uixeres
ukelele
ukulele
ulcerar
ulcerat
ulcerós
ulexita
ulierca
ullades
ullblau
ullcluc
ulleral
ullerat
ullerer
ulleres
ullerol
ullerós
ullprèn
ullprès
ullverd
ulmària
ultimar
ultradí
ultrasò
ulàlgia
ulòtric
umbonat
uncinat
uncària
uncínul
uneixen
unflada
unflats
ungidor
unglada
unglera
ungleta
unglots
unguial
ungulat
ungüent
uniates
unicorn
unifica
uniflor
unitari
unitats
unitius
unitiva
univers
untades
untador
untatge
untoses
untosos
untuosa
unànime
unàries
unípara
unípars
unípeda
unípede
unísona
unísons
unívoca
unívocs
upúpids
uralita
uranina
uranita
uranosa
urartis
urbanes
urbanià
urcèola
uredini
uretans
uretral
urgents
uridina
urinari
urnenca
urnencs
urodels
uropigi
uropodi
urostil
urpejar
ursines
urtxenc
urtxesa
urusenc
uràlica
uràlics
urànica
urànics
urànids
uràrtia
urèmica
urèmics
urèters
urètica
urètics
uròlegs
uròloga
usadora
usadors
userana
userans
usitada
usitats
ustilag
ustoris
ustòria
usuaris
usurari
usurera
usurers
usurpar
usurpat
usuària
uterina
uterins
utilosa
utopies
utricle
utòpica
utòpics
uveïtis
uzbekes
úlceres
últimes
úmbrica
úmbrics
úniques
úriques
ústaixa

Paraules amb 8 lletres:

Urubamba
ubanguià
uberoses
uberosos
ubicació
ubèrrima
ubèrrims
ucraïnès
ucrònica
ucrònics
udolador
udolaire
udòmetre
ufanejar
ufanoses
ufanosos
ufimiana
ufimians
ufologia
ugandesa
ugarític
ugetista
ulcerats
ulcerosa
uliginós
ullanenc
ullastre
ullastró
ullblaus
ullblava
ullcluca
ullclucs
ullerada
ullerats
ullerera
ullerers
ullerosa
ulletera
ullnegra
ullnegre
ulmàcies
ulterior
ultramar
ultrança
ultratge
ultratja
ululació
ulòtrica
ulòtrics
umbel·la
umbonada
umbonats
umbracle
umbràtic
umbròfil
uncinada
uncinats
unflable
unflades
unflador
ungidora
ungidors
ungiment
unglegen
unglejar
ungulada
ungulats
ungüents
uniaxial
unicaule
unicitat
unicolor
unicorne
unificar
unificat
unifilar
unifiqui
uniflora
uniflors
uniforma
uniforme
uniformà
unigènit
uninervi
unipolar
unitaris
unitarià
unitives
unitària
univalva
univalve
universa
univoltí
uniònids
untadora
untadors
untament
untuoses
untuosos
unànimes
unípares
unípedes
unísones
uppercut
uraliana
uralians
uranisme
uranista
uranoses
uranosos
uranífer
uranòlit
uratúria
urbanita
urbícola
urceolat
ureiques
ureteral
uretrals
urgellès
urgència
uricèmia
uridílic
urinaris
urinària
urinífer
urologia
uropigis
uropodis
ursulina
urticals
urticant
urtxenca
urtxencs
urtxeses
urtxesos
uruguaià
urusenca
urusencs
uràrties
usadores
useranes
usitades
usitatiu
ustòries
usucapir
usucapió
usuraris
usureres
usurària
usuàries
utensili
uterines
utilitat
utilitza
utilitzi
utiloses
utilosos
utopista
utricles
úgriques
ústaixes
útilment

Paraules amb 9 lletres:

Ullastret
Ulldecona
Urocordat
ubangiana
ubangians
ubiqüisme
ubiqüista
ubiqüitat
ubèrrimes
ucraïnesa
udoladora
udoladors
udolament
ufimianes
ufòlogues
ugandeses
ugandesos
ugarítica
ugarítics
ugrofinès
ulceració
ulceratiu
ulceroses
ulcerosos
uliginosa
ullanenca
ullanencs
ullastrar
ullblaves
ullerades
ullereres
ulleroses
ullerosos
ullnegres
ulteriors
ultimàtum
ultracurt
ultradina
ultradins
ultraisme
ultraista
ultramarí
ultrancer
ultraroig
ultrasons
ultratges
ultratjar
ultratjós
umbel·lar
umbel·lat
umbel·les
umbilical
umbilicat
umbonades
umbràtica
umbràtics
umbròfila
umbròfils
unciforme
uncinades
unfladora
unfladors
unflament
ungidores
ungulades
ungüenter
uniatisme
uniaxials
unicolors
unicursal
unidament
unidentat
unifacial
unificats
uniflores
unifoliat
uniformar
uniformat
uniformes
unigènita
unigènits
unijunció
unilabiat
unilineal
unilingüe
uninervat
uninèrvia
unionisme
unionista
uniovular
unipartit
uniplanar
unipotent
unisexual
unisexuat
unisonant
unitàries
univalent
univalves
universal
universes
universos
untadores
unívoques
uperitzar
uralianes
uraninita
uranífera
uranífers
uranògraf
uranòlits
urbaniana
urbanians
urbanisme
urbanista
urbanitat
urbanitza
urceolada
urceolats
uredinals
ureopoesi
ureotèlic
uretritis
ureòmetre
urgellenc
urgellesa
urgències
urinàries
urinífera
urinífers
urnenques
urobilina
urografia
urolàgnia
uropigial
uroscòpia
ursulines
urticació
urticària
uràliques
uràniques
urèmiques
urètiques
uròlogues
usadament
usdefruit
usitatius
usitativa
usneàcies
usualment
usurpació
usurpador
usuràries
utensilis
utilitari
utilitats
utilitzar
utilitzat
utilitzen
utillatge
utoasteca
utricular
utòpiques
uvarovita
uxoricida
uxoricidi
úmbriques
únicament

Paraules amb 10 lletres:

Ullastrell
Uzbekistan
ubangianes
ubanguiana
ubanguians
ubiquinona
ubiqüitari
ucraïneses
ucraïnesos
ucròniques
udoladissa
udoladores
ugrofinesa
ulceratius
ulcerativa
uliginoses
uliginosos
ullastreda
ullcluques
ullmannita
ullprendre
ullprengué
ulotricals
ultraaudió
ultrabàsic
ultracurta
ultracurts
ultradines
ultradreta
ultradretà
ultragasós
ultramundà
ultramuntà
ultrancera
ultrancers
ultrapassa
ultrapassi
ultraroigs
ultrasonor
ultrasònic
ultratjant
ultratjosa
ultratomba
ulvofícies
ulòtriques
umbel·lada
umbel·lals
umbel·lats
umbilicada
umbilicats
umbròfiles
umbèl·lula
unanimisme
unanimista
unanimitat
uncirostre
undecanoic
undecenoic
undulipodi
unfladores
unguiculat
ungulígrad
ungüentari
ungüentera
ungüenters
uniangular
unicameral
unificable
unificació
unificador
unifoliada
unifoliats
uniformada
uniformats
unigènites
unilabiada
unilabiats
unilateral
uniliteral
unilobulat
unilocular
unimodular
uninervada
uninervats
uninominal
uninucleat
unionistes
unionístic
unipartida
unipartits
uniplanari
unisexuada
unisexuals
unisexuats
unisonants
unitariana
unitarians
unitarisme
unitarista
univalents
universals
univocació
univocitat
univoltina
univoltins
unnilpenti
unnilquadi
untuositat
uranologia
uraníferes
uranògrafa
uranògrafs
urbanament
urbanianes
urbanitzar
urbanitzat
urbanístic
urceolades
urceïforme
uredosorus
uredòspora
ureotèlica
ureotèlics
ureteritis
uretrocele
uretràlgia
urgellenca
urgellencs
urgelleses
urgellesos
urgellista
urgel·lità
urgentment
uricosúric
uricotèlic
uriníferes
urocordats
urogenital
urolitiasi
uronefrosi
uropèltids
urotropina
urticàcies
urtxenques
uruguaiana
uruguaians
urusenques
usitatives
usurpadora
usurpadors
uteroptosi
uterosacra
uterosacre
utilitaris
utilitzada
utilitzant
utilitzats
utilitzava
utilitària
utraquista
últimament

Paraules amb 11 lletres:

Ulldemolins
Uranofosfat
ubanguianes
ubiqüitaris
ubiqüitària
ufanosament
ugarítiques
ugrofineses
ugrofinesos
ulceracions
ulceratives
ullanenques
ulldeconenc
ullprenedor
ultraatòmic
ultrabàsica
ultrabàsics
ultracuidat
ultracurtes
ultrafiltre
ultragasosa
ultragrànul
ultramarina
ultramarins
ultranceres
ultrapassar
ultrapassat
ultrapassen
ultrasonora
ultrasonors
ultrasònica
ultrasònics
ultratjador
ultratjants
ultratjoses
ultratjosos
ultraviolat
umbel·lades
umbel·lífer
umbilicació
umbilicades
umbilicària
umbràtiques
undecilenat
undecilènic
underground
unguiculada
unguiculats
ungulígrada
ungulígrads
ungüentaris
ungüenteres
ungüentària
unicatenari
unifamiliar
unificadora
unificadors
unifoliades
uniformable
uniformador
uniformisme
uniformitat
unilabiades
unilaterals
unilobulada
unilobulats
uniloculars
unimodulars
uninervades
uninuclears
uninucleats
unionística
unionístics
unipartides
unipersonal
uniplanaris
uniplanària
unisexuades
unisonància
unitarianes
universitat
universíada
univitel·lí
univoltines
untuosament
unànimement
unívocament
uperització
uraloaltaic
uranografia
uranogràfic
uranometria
uranoplegia
uranògrafes
urbanitzada
urbanística
urbanístics
uredòspores
ureterocele
ureteràlgia
uretrofraxi
uretroscopi
uretrotomia
urgellistes
uricosúrica
uricosúrics
uricotèlica
uricotèlics
urinocultiu
uroselectan
uruguaianes
usdefruitar
usufructuar
usurpadores
uteroovàric
uterosacres
utilitzable
utilització
utilitzades
utilitzaven
utilitàries
utraquistes
utriculària
utòpicament

Paraules amb 12 lletres:

ubiqüitàries
ulldeconenca
ulldeconencs
ullprenedora
ullprenedors
ulteriorment
ultraatòmica
ultraatòmics
ultracuidada
ultracuidats
ultradretana
ultradretans
ultragasoses
ultragasosos
ultralleuger
ultramarines
ultramundana
ultramundans
ultramuntana
ultramuntans
ultrapassada
ultrapassant
ultrapressió
ultrasonores
ultratjadora
ultratjadors
ultraviolada
ultraviolats
umbel·liflor
umbel·lífera
umbel·lífers
unguiculades
ungulígrades
ungüentàries
unicatenaris
unicatenària
unicel·lular
uniestipulat
unifamiliars
unificadores
uniformadora
uniformadors
uniformement
uniformitzar
unilingüisme
unilobulades
unimolecular
uninucleades
uniplanàries
unitàriament
universitari
universitats
uraloaltaica
uraloaltaics
uranogràfica
uranogràfics
uranoplàstia
uranoscòpids
urbanitzable
urbanització
urbanitzador
ureotèliques
ureterèctasi
uretrectomia
uretrorràfia
uretrorràgia
uretroscòpia
uretrostomia
urgellenques
urgel·litana
urgel·litans
urnatèl·lids
urobilinogen
urobilinúria
uroporfirina
ustilaginals
usufructuari
uteroovàrica
uteroovàrics
utilitarisme
utilitarista
utilitzables
utriculàries

Paraules amb 13 lletres:

ullastrellenc
ulldemolinenc
ullprenedores
ultrabàsiques
ultracongelar
ultracongelat
ultracuidades
ultracuidança
ultradretanes
ultraesquerra
ultralleugera
ultralleugers
ultramicròtom
ultramundanes
ultramuntanes
ultraplàncton
ultrasensible
ultrasòniques
ultraterrenal
ultratjadores
ultratropical
ultraviolades
ultrazodiacal
ulvöspinel·la
umbel·liflora
umbel·liflors
umbel·liforme
umbel·líferes
unicatenàries
unicel·lulars
uniestipulada
uniestipulats
uniformadores
unilinealisme
unilinealitat
unionístiques
unirefringent
unitarianisme
universalisme
universalista
universalitat
universalment
universitaris
universitària
univitel·lina
univitel·lins
urbanificació
urbanitzadora
urbanitzadors
urbanístiques
ureterectomia
ureteropelvià
uretroplàstia
urgel·litanes
uricosúriques
uricotèliques
usufructuaris
usufructuària
utilitzacions
utoastecatano

Paraules amb 14 lletres:

ullastrellenca
ullastrellencs
ulldeconenques
ulldemolinenca
ulldemolinencs
ultraatòmiques
ultracentenari
ultracondrioma
ultracongelada
ultracongelats
ultracorrecció
ultracuidament
ultrafiltració
ultralleugeres
ultrapassament
ultrareialista
ultratjosament
umbel·liferona
umbel·liflores
umbel·liformes
unicameralisme
unidimensional
unidireccional
uniestipulades
uniformitzable
uniformització
unilateralitat
universalitzar
universitàries
univitel·lines
uraloaltaiques
uranogràfiques
urbanitzacions
urbanitzadores
ureterolitiasi
usufructuàries
uteroovàriques

Paraules amb 15 lletres:

ultracentenaris
ultracentenària
ultracentrífuga
ultracongelació
ultracongelades
ultracongelador
ultraestructura
ultramicroscopi
ultramuntanisme
umbilicariàcies
unidireccionals
uniflagel·lades
uniformitarisme
unipersonalment
universalitzada
ureteropelviana
ureteropelvians
ustilaginòspora
uteroplacentari

Paraules amb 16 lletres:

ullastrellenques
ulldemolinenques
ultracentenàries
ultracuidadament
ultramicroscòpia
ultramicroscòpic
ultrarelativista
unicel·lularitat
universalització
urea-formaldehid
ureteropelvianes
uridina-difosfat
uteroplacentaris
uteroplacentària

Paraules amb 17 lletres:

ultrametamorfisme
ultramicroanàlisi
ultramicroscòpica
ultramicroscòpics
universal-concret
ureterocolostomia
uridina-trifosfat
uteroplacentàries

Paraules amb 18 lletres:

ultracentrifugació
ureterocistostomia

Paraules amb 19 lletres:

ultramicroscòpiques
ultrapasteurització
ureteroenterostomia 

Llocs web relacionats d'interès:


 

 
 


 


 
Paraules Amb, la fada de les lletres

La fada de les lletres


Si vols anar a l'inici de la web i veure altres opcions, clica aquí.Si vols suggerir alguna cosa, clica aquí.

 

T'agrada aquesta web? T'agradaria fer una donació?


Pàgina creada en 0,0326 segons.

© www.paraulesamb.com  -  Política de privadesa