logoParaules Amb v4.6

cercador anagrames acròstics separar de síl·labes paraules aleatòries

359 Paraules que acaben en "f", en català oficial 
 a 
 a 


S'han trobat 359 paraules que compleixen:
 
  • Paraules que acaben en 'f'.
  • Tipus de vista: Mostrant el llistat de paraules en ordre alfabètic, una sota la següent, en un llistat d'una sola columna.
  • S'està utilitzant el llistat que tan sols conté paraules oficials en català, amb aproximadament 162.000 paraules. És a dir, que totes les paraules estan reconegudes oficialment i tenen significat real al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans..
Redes sociales


Tria el tipus de vista:

Llista ordenada alfabèticament, cada paraula al costat de l'altraLlista ordenada alfabèticament, cada palabra sota l'altra en una columnaLlista ordenada per nombre de síl·labes, cada paraula al costat de l'altraLlista ordenada per nombre de síl·labes, cada palabra sota l'altra en una columnaLlista ordenada per nombre de lletres, cada paraula al costat de l'altra i en ordre ascendentLlista ordenada per nombre de lletres, cada palabra sota l'altra en una columna i en ordre ascendentLlista ordenada per nombre de lletres, cada paraula al costat de l'altra i en ordre descendentLlista ordenada per nombre de lletres, cada palabra sota l'altra en una columna i en ordre descendent
 
 

 
 

Adolf
Babeuf
Calaf
Garraf
Graaf
Josif
Margalef
OH F
Rafelguaraf
Rf
Rif
Rudolf
SiF
Sísif
Zamenhof
accelerògraf
actinomorf
actinògraf
acàlef
aeropletismògraf
aerògraf
aiguanaf
alcaduf
alduf
aliscaf
almoixerif
altígraf
alveògraf
al·lelomorf
al·lomorf
al·lotriomorf
al·lòtrof
amilògraf
amorf
anamorf
anemògraf
anepígraf
anopistògraf
antimorf
antropomorf
antígraf
anàglif
apòcrif
apògraf
apòstrof
aritmògraf
arruf
astrògraf
autobiògraf
automorf
autògraf
autòtrof
auxòtrof
axonomorf
baf
barotermògraf
barruf
barògraf
batiscaf
batitermògraf
belinògraf
betzef
bibliògraf
biògraf
bluf
bolígraf
braquígraf
buf
cadaf
caduf
caf
calcògraf
cal·lígraf
cardiotocògraf
cardiògraf
cartògraf
ciclòrraf
cinematògraf
cinomorf
cof
comediògraf
coordinatògraf
coreògraf
coronògraf
corògraf
cosmògraf
criptògraf
cristadelf
cristal·lògraf
crisògraf
cromatògraf
cromògraf
cronociclògraf
cronògraf
cutxef
dactilògraf
demògraf
dendrocronògraf
dermatòglif
diadelf
dimorf
diàglif
diàgraf
doxògraf
dígraf
ectodinamomorf
ectomorf
ectòtrof
ef
electrocardiògraf
electroencefalògraf
elf
el·lipsògraf
enantiomorf
endodinamomorf
endomorf
endòtrof
epistològraf
epígraf
escalf
escanògraf
escarruf
escenògraf
escif
esfigmocardiògraf
esfigmògraf
esgarrif
espectroheliocinematògraf
espectroheliògraf
espectrògraf
espirògraf
esquif
esquí-surf
estadígraf
estenodactilògraf
estenògraf
estilògraf
estuf
etnògraf
euf
extensògraf
f
farinògraf
ff
fibrògraf
filòsof
fisiògraf
fitogeògraf
fluviògraf
fonògraf
fotoautòtrof
fotoheteròtrof
fotolitòtrof
fotoorganòtrof
fototelègraf
fotògraf
fotòtrof
franel·lògraf
gallof
galvanògraf
geògraf
gf
ginandromorf
golf
goniògraf
graf
grif
güelf
hagiògraf
halomorf
heliofanògraf
heliògraf
hemimorf
heteromorf
heterògraf
heteròtrof
hialògraf
hidromorf
hietògraf
himnògraf
hiperbològraf
hipermorf
hipidiomorf
hipocraterimorf
hipogrif
hipomorf
historiògraf
hodògraf
holomorf
hològraf
homeomorf
homomorf
homògraf
iconògraf
idiomorf
infògraf
intègraf
isomorf
kenaf
kif
lagomorf
lexicògraf
limnígraf
limítrof
litògraf
litòtrof
logogrif
logògraf
magnetògraf
manògraf
mareògraf
matalaf
mecanògraf
meromorf
mesomorf
mesòtrof
metal·lògraf
meteorògraf
microbarògraf
micrògraf
mimògraf
minigolf
mitògraf
miògraf
moixerif
monadelf
monògraf
morf
mostassaf
museògraf
musicògraf
nap-buf
naïf
neomorf
nomògraf
normògraf
oceanògraf
odontoramf
off
oligomorf
oligòtrof
ondògraf
opistògraf
organòtrof
ortoraf
oscil·lopertorbògraf
oscil·lògraf
pF
paf
palatògraf
paleògraf
pantògraf
paral·lelògraf
paramorf
paranimf
paremiògraf
paràgraf
pataplaf
patapluf
patapuf
patatuf
petròglif
piaf
pif-paf
piròscaf
pitof
plaf
play-off
plesiomorf
pletismògraf
plof
pluviògraf
pneumògraf
polarògraf
poliadelf
polimorf
polígraf
pornògraf
pref
protòtrof
pseudoepígraf
pseudomorf
pseudògraf
puf
quimiolitòtrof
quimioorganòtrof
quimiòtrof
quimògraf
quirògraf
radiotelègraf
raquígraf
rat-buf
rebuf
recalf
reescalf
regolf
reògraf
rizomorf
rosbif
serf
sifonòglif
sigil·lògraf
silf
sinadelf
sismògraf
solenòglif
sonògraf
staff
surf
tacògraf
taf-taf
taquimecanògraf
taquígraf
tecnígraf
telecinematògraf
telefotògraf
teleomorf
telègraf
teomorf
teriomorf
termohigrògraf
termometrògraf
termògraf
tetramorf
teòsof
tipotelègraf
tipògraf
tomògraf
topògraf
triadelf
trimorf
triomf
tromboelastògraf
tríglif
trígraf
tuf
udògraf
uf
uranògraf
variògraf
vectocardiògraf
velògraf
vibrògraf
windsurf
wòlof
xef
xenomorf
xerif
xeromorf
xilògraf
xèrif
zigomorf
zincògraf
zoomorf
àglif
àgraf
àlef
àlif
èutrof


 

Llocs web relacionats d'interès:


 

 
 


 


 
Paraules Amb, la fada de les lletres

La fada de les lletres


Si vols anar a l'inici de la web i veure altres opcions, clica aquí.Si vols suggerir alguna cosa, clica aquí.

 

T'agrada aquesta web? T'agradaria fer una donació?


Pàgina creada en 0,0131 segons.

© www.paraulesamb.com  -  Política de privadesa