logoParaules Amb v4.6

cercador anagrames acròstics separar de síl·labes paraules aleatòries

718 Paraules que acaben en "f", en català ampliat, ordenat per nombre de lletres



 
 a 
 a 


S'han trobat 718 paraules que compleixen:
 
  • Paraules que acaben en 'f'.
  • Tipus de vista: Mostrant el llistat de paraules per nombre de lletres, una sota la següent, en un llistat d'una sola columna i en ordre ascendent
  • S'està utilitzant el llistat gegant en català amb aproximadament 900.000 paraules. És més lenta i mostra paraules de qualsevol tipus com: dialectals, noms propis, enciclopèdics, topogràfiques, tècniques... Si desitgeu paraules 'més normals', utilitzeu un altre llistat de paraules més petit.
Redes sociales


Tria el tipus de vista:

Llista ordenada alfabèticament, cada paraula al costat de l'altraLlista ordenada alfabèticament, cada palabra sota l'altra en una columnaLlista ordenada per nombre de síl·labes, cada paraula al costat de l'altraLlista ordenada per nombre de síl·labes, cada palabra sota l'altra en una columnaLlista ordenada per nombre de lletres, cada paraula al costat de l'altra i en ordre ascendentLlista ordenada per nombre de lletres, cada palabra sota l'altra en una columna i en ordre ascendentLlista ordenada per nombre de lletres, cada paraula al costat de l'altra i en ordre descendentLlista ordenada per nombre de lletres, cada palabra sota l'altra en una columna i en ordre descendent
 
 

 
 

Paraules amb 1 lletra:

F

Paraules amb 2 lletres:

af
gf
uf

Paraules amb 3 lletres:

CIF
NIF
Rif
Rof
Ruf
TIF
VHF
baf
bef
buf
caf
cof
elf
euf
kif
luf
mof
muf
off
olf
paf
pof
puf
raf
rif
tuf
xaf
xef

Paraules amb 4 lletres:

Duff
Olaf
agaf
alef
bluf
braf
bruf
calf
chef
glif
golf
grif
gruf
morf
naif
naïf
olof
orff
pelf
piaf
plaf
plof
pref
quif
raff
ralf
rauf
riff
rolf
serf
silf
surf
truf
turf
àlef
àlif

Paraules amb 5 lletres:

Adelf
Adolf
Adulf
Calaf
Graaf
Josef
Josif
Sísif
aclof
aglif
agraf
aixaf
alduf
amorf
apelf
arruf
atzuf
cadaf
caduf
diouf
embaf
engaf
enxuf
esbaf
escif
estaf
estof
estuf
graff
guelf
güelf
józef
maluf
nyauf
pfaff
pilaf
pitof
rebuf
revif
rueff
sarif
seraf
serif
staff
tarif
trumf
xerif
xèrif
àglif
àgraf

Paraules amb 6 lletres:

Aigulf
Arnulf
Ataülf
Babeuf
Garraf
Iossif
Rodolf
Rudolf
UNICEF
acàlef
alarif
barruf
betzef
borruf
coserf
cruyff
cutxef
didelf
digraf
dimorf
dígraf
en off
engolf
escalf
esclaf
esquif
gahhaf
galduf
gallof
greiff
gustaf
józsef
ludolf
neuhof
oriolf
orloff
radulf
recalf
regolf
restif
riculf
rosbif
rossif
stumpf
tartuf
teosof
teòsof
triomf
èutrof

Paraules amb 7 lletres:

Agilulf
Bertulf
Clodulf
Gandulf
Masquef
Sindulf
Teodolf
Teodulf
agarrof
alcaduf
aliscaf
anaglif
anamorf
anàglif
apocrif
apograf
apòcrif
apògraf
biograf
biògraf
brebeuf
desagaf
desgolf
diadelf
diaglif
diagraf
diàglif
diàgraf
ecògraf
encatif
epigraf
epígraf
esborif
escaruf
filosof
filòsof
fritiof
frueauf
ganskof
geograf
geògraf
hittorf
isomorf
jevgraf
matalaf
metcalf
miograf
miògraf
nap-buf
neomorf
nijhoff
ortoraf
osthoff
patapuf
patatuf
pif-paf
pitoëff
rainulf
rat-buf
reograf
rescalf
retrumf
reògraf
taf-taf
tazieff
teomorf
triglif
trigraf
trimorf
tríglif
trígraf
udograf
udògraf
zoomorf
zoògraf

Paraules amb 8 lletres:

Filadelf
Margalef
Zamenhof
aerograf
aerògraf
aiguanaf
altígraf
antimorf
antígraf
apostrof
apòstrof
autograf
automorf
autotrof
autògraf
autòtrof
auxotrof
auxòtrof
barograf
barògraf
batiscaf
boligraf
bolígraf
cecògraf
cerògraf
cimògraf
cinomorf
corograf
corògraf
demograf
demògraf
desarruf
desembaf
destrumf
doxograf
doxògraf
ectomorf
ectòtrof
empastif
endomorf
endòtrof
engarrof
ergògraf
esborrif
escalduf
escarnuf
escarruf
escarxof
esgarrif
espellif
espellof
estarruf
etnograf
etnògraf
falstaff
farabeuf
fitomorf
fitògraf
fonograf
fonògraf
fotograf
fotògraf
fotòtrof
fridtjof
gorrhelf
halomorf
halògraf
helisurf
hemimorf
hipogrif
hipomorf
hodograf
hodògraf
holograf
holomorf
hològraf
homograf
homomorf
homògraf
hülshoff
idiomorf
infògraf
intègraf
lagomorf
langhoff
limitrof
limítrof
litograf
litògraf
litòtrof
logogrif
logògraf
mamògraf
manògraf
meromorf
mesomorf
mesotrof
mesòtrof
meyerhof
mimograf
mimògraf
minigolf
mitograf
mitògraf
moixerif
monadelf
monodelf
monògraf
naundorf
nomògraf
nosògraf
ondògraf
ortògraf
osheroff
paraglif
paragraf
paramorf
paranimf
paràgraf
pataplaf
patapluf
piroscaf
pirògraf
piròscaf
play-off
poligraf
polimorf
polígraf
reescalf
rizomorf
rutebeuf
rühmkorf
sinadelf
sonògraf
tacograf
tacògraf
take-off
telegraf
telègraf
teromorf
tipograf
tipògraf
tomògraf
topograf
topògraf
triadelf
velògraf
windsurf
xenomorf
xeromorf
xerògraf
xilograf
xilògraf
zaharoff
zigomorf

Paraules amb 9 lletres:

alveògraf
al·lomorf
al·lòtrof
amilògraf
andromorf
anemograf
anemògraf
anepigraf
anepígraf
astrograf
astrògraf
axonomorf
bibliotaf
calcograf
calcògraf
cartograf
cartògraf
ciclòrraf
coreograf
coreògraf
cosmograf
cosmògraf
crisograf
crisògraf
cromograf
cromògraf
cronograf
cronògraf
desengolf
embutllof
fibrograf
fibrògraf
filmògraf
fisiograf
fisiògraf
goniograf
goniògraf
hagiograf
hagiògraf
hectògraf
heliograf
heliògraf
hialograf
hialògraf
hidromorf
hidrògraf
hietògraf
higromorf
himnògraf
hipermorf
hirchooff
histògraf
homeomorf
iconograf
iconògraf
ictiògraf
limnigraf
limnígraf
mareograf
mareògraf
micrograf
micrògraf
mimeògraf
mostassaf
multígraf
museògraf
naidomorf
normògraf
oligomorf
oligotrof
oligòtrof
paleograf
paleògraf
pantograf
pantògraf
pendentif
petroglif
petròglif
petrògraf
pictògraf
piezògraf
planígraf
poliadelf
poliakoff
pornògraf
protòtrof
pufendorf
quimograf
quimògraf
quirograf
quirògraf
raquígraf
reprògraf
sismograf
sismògraf
sondògraf
tallchief
taquigraf
taquígraf
tecnígraf
teleomorf
teriomorf
termograf
termògraf
tetramorf
uranògraf
variògraf
vibrògraf
zincograf
zincògraf

Paraules amb 10 lletres:

Düsseldorf
actinomorf
actinògraf
almoixerif
ampelògraf
antropòsof
aracnomorf
aritmògraf
belinògraf
bibliograf
bibliògraf
braquigraf
braquígraf
cal·ligraf
cal·lígraf
cardiograf
cardiògraf
ceratomorf
coronograf
coronògraf
criptograf
criptògraf
cristadelf
demonògraf
desencatif
epanàstrof
escanograf
escanògraf
escenograf
escenògraf
espirograf
espirògraf
esquí-surf
estadígraf
estenograf
estenògraf
estilograf
estilògraf
farinògraf
fluviograf
fluviògraf
heterograf
heteromorf
heterotrof
heterògraf
heteròtrof
iconòstrof
lexicograf
lexicògraf
ludendorff
mecanograf
mecanògraf
migalomorf
musicograf
musicògraf
nematomorf
oceanograf
oceanògraf
odontoramf
odontògraf
opistograf
opistòglif
opistògraf
organòtrof
ornitodelf
palatograf
palatògraf
plesiomorf
pluviograf
pluviògraf
pneumògraf
polarograf
polarògraf
pseudograf
pseudomorf
pseudògraf
quimiòtrof
selenògraf
sifilògraf
sifonòglif
solenòglif
somatomorf
teratomorf
zinzendorf

Paraules amb 11 lletres:

Rafelguaraf
al·lelomorf
antropomorf
autobiograf
autobiògraf
campilògraf
comediograf
comediògraf
cromatograf
cromatògraf
dactilograf
dactilògraf
dermatoglif
dermatòglif
desempastif
dittersdorf
eichendorff
enantiomorf
escannògraf
esfigmograf
esfigmògraf
estereògraf
exhalar baf
extensograf
extensògraf
fitogeògraf
galvanograf
galvanògraf
hipidiomorf
magnetograf
magnetògraf
memoriògraf
meteorograf
meteorògraf
paremiograf
paremiògraf
pleydenwurf
poggendorff
proteròglif
reflexògraf
sobreescalf
tischendorf

Paraules amb 12 lletres:

accelerograf
accelerògraf
anepistògraf
anopistograf
anopistògraf
cinematograf
cinematògraf
desembutllof
el·lipsograf
el·lipsògraf
epistolograf
epistològraf
espectrograf
espectrògraf
fotoautotrof
fotoautòtrof
fotolitògraf
fotolitòtrof
fototelegraf
fototelègraf
ginandromorf
historiograf
historiògraf
metal·lograf
metal·lògraf
oscil·lograf
oscil·lògraf
pletismògraf
rennenkampff
sigil·lograf
sigil·lògraf
telefotograf
telefotògraf
tipotelègraf

Paraules amb 13 lletres:

al·lotriomorf
barotermograf
barotermògraf
batitermògraf
franel·lograf
franel·lògraf
heliofanògraf
hiperbològraf
microbarògraf
pseudoepigraf
pseudoepígraf
radiotelegraf
radiotelègraf

Paraules amb 14 lletres:

cardiotocògraf
coordinatograf
coordinatògraf
cristal·lograf
cristal·lògraf
cronociclògraf
ectodinamomorf
endodinamomorf
escutigeromorf
fotoheterotrof
fotoheteròtrof
fotoorganòtrof
paral·lelògraf
quimiolitotrof
quimiolitòtrof
termohigrograf
termohigrògraf
termometrògraf

Paraules amb 15 lletres:

dendrocronograf
dendrocronògraf
hipocraterimorf
taquimecanograf
taquimecanògraf
vectocardiògraf

Paraules amb 16 lletres:

aeropletismògraf
escolopendromorf
quimioorganotrof
quimioorganòtrof
telecinematògraf
tromboelastògraf

Paraules amb 17 lletres:

electrocardiògraf
esfigmocardiògraf
espectroheliògraf
estenodactilògraf

Paraules amb 19 lletres:

electroencefalògraf
oscil·lopertobògraf

Paraules amb 20 lletres:

oscil·lopertorbògraf

Paraules amb 25 lletres:

espectroheliocinematògraf







 

Llocs web relacionats d'interès:


 

 
 


 


 
Paraules Amb, la fada de les lletres

La fada de les lletres


Si vols anar a l'inici de la web i veure altres opcions, clica aquí.



Si vols suggerir alguna cosa, clica aquí.

 

T'agrada aquesta web? T'agradaria fer una donació?


Pàgina creada en 0,0192 segons.

© www.paraulesamb.com  -  Política de privadesa